"Khi đạp xe đi, bỗng dưng tôi bâng khuâng tự hỏi, rằng không biết trong vô vàn những kỷ niệm tươi đẹp ngày xưa, đối với cô ấy, bây giờ có còn một chút gì để nhớ hay không."
- Còn chút gì để nhớ
"Ai yêu trước người đó thua. Và tôi đã thua, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em."
- Unknown (via ngoccjoker)